Behandlingar.

Massage behandlar hela/delar av kroppen, förebygger skador, avhjälper spänningar, stress, huvudvärk, musarm mm, samt förkortar återhämtningstiden efter hårt arbete, träning eller tävling, löser upp muskelspänningar, ger avslappning och smärtlindring, ökar cirkulationen och rörligheten, gör kroppen mjukare, bra till aktiv träning och är ett komplement till företagshälsovård. För att komma till rätta med vissa muskelbesvär så krävs det i regel 3-4 behandlingar för att få någon effekt och i vissa fall upp emot 10 behandlingar.

Rehab Tape
Genom att mjukt och följsamt lyfta huden runt skadan hjälper Kinesiotape kroppen att snabbare läka skador på leder, ligament, muskelfästen och muskler.

NMT - Neuromuskulär terapi
Neuromuskulär terapi är en effektiv manuell behandlingsform (massageterapi) för att bedöma, behandla och förebygga skador och försämrad funktion i kroppens mjuka vävnader och leder samt lindra kronisk och akut värk. Terapeuten granskar kroppshållningen, utför ortopediska tester och undersöker den mjuka vävnaden noggrant för att finna och behandla själva orsaken till dysfunktion (nedsatt funktion) och smärta i kroppen. Behandlingsmetoden har en lugnande effekt på nervsystemet som reglerar spänningar och smärta i hela kroppen. Resultatet är ofta omgående smärtlindring och ökad funktion. Behandlingen kan stundtals kännas djup och man kan bli lite öm. Efteråt kan man känna en skön frigörelse i musklerna. Eftersom man arbetar metodiskt och noggrant brukar resultat uppnås efter endast ett fåtal besök. Som alltid gäller dock att ju längre man har gått med sina problem desto längre tid tar det att få bestående förbättringar.

När kan det vara lämpligt med NMT? T.ex. vid:

  • Nackstelhet och huvudverk
  • Symtom efter whiplashskador
  • Käkledsbesvär
  • Besvär i axlar, skuldror, armar och händer
  • Smärta och värk i höft och rygg
  • Knäskador och fotproblem
  • Arbetsrelaterade skador
  • Idrottsskador (ej akuta skador)

Triggerpunkter
En triggerpunkt är en hyperirriterad punkt längs en spänd "sträng" i en för övrigt avslappnad muskel. Punkten är alltid palpations öm och kan ge upphov till projicerande smärta och även sk. nervutstrålning. 

Ismassage
Bra behandlingsmetod vid t.ex: Mus, tennisarm, axel- och skulderbesvär, knäproblem, benhinneinflamation

Massage
Det Franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka) eller grekiskans masso (jag knådar). Med massage menas en i terapeutiskt syfte att utföra bearbetning eller behandling av kroppens muskler med rörlighets tryck i olika former. Behandlingen utförs vanligen med händerna, men idag kan man även använda apparater till hjälp. Självklart är det viktigt att tänka på att massagen inte är en lösning på en felaktig arbetsställning utan det bör självklart också åtgärdas för att förebygga återkommande problem med kroppen. Med massage trycks och tänjs vävnaderna särskilt i musklerna, blodkärl och hud samt de facila stråken. Det finns fem olika grundtekniker i den svenska massagen. Effleurage – strykningar, glidningar. Petrissage – knådningar, saxningar. Friktion – gnidningar i cirklas eller på tvären. Tapotement – snabba, lätta rytmiska slag som ger en djupgående vibration. Vibration - skapas med händerna eller med en apparat. Massage har en positiv verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer. Massage andvänds fördelaktigt vid muskelspänningar, muskelknutar, triggerpunkter, träningsvärk, svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation och som allmänt avslappande och upp mjukande behandlingar även hormonbalansen regleras. Det finns flera olika typer av massage alla skiljer de sig något åt, men de har en gemensam nämnare. Blodgenomströmmingen i musklerna, blod – och lymfkärl ökar. Muskler och nervsystem påverkas positivt. Oavsett vilken typ av massage så är de alla effektiva för att slappna av och öka välbefinnandet.

Bindvävsmassage
Bindvävsmassage består av olika tekniker för töjning av huden och bindväv för att på reflexologisk väg via det autonoma nervsystemet påverka inre organ. Sedan tidigare känner man till att hudområden på kroppen och inre organ ofta har samma autonoma nervförsörjning. Vid sjukdom och störningar i inre organ kan förändringar visa sig på motsvarande områden på kroppsytan.

Mobilisering
Ett specifikt sätt att räta upp nacke, ryggrad och bäckenets leder. En effektiv och skonsam behandling

Elektroterapi
TENS som behandlingsmetod sträcker sig drygt 30 år tillbaka i tiden och har sina rötter i kinesisk akupunktur. Tens terapi kan gynnsamt påverka smärta (akut eller kronisk) men även säkra muskeltonus samt öka lokal blodcirkulation. Strömmen stimulerar djupt liggande nerver samt receptorer i huden, underhud, bindvävmuskelatur samt senol.

NMES: Neuromuskulär elektrisk stimulering Elektrisk stimulering för att aktivera muskulatur är en teknik som har använts av terapeuter i mer än 50 år. Elektrostimulering i prestationshöjande syfte har visat på styrkeökning på upp till 30-40% jämfört med dem som "endast" hade tränat viktbaserad styrketräning. Det innebär att elektrisk muskelstimulering verkligen kan producera en ökning av muskelvolymen i en hypotrofierad muskelatur.

Ultraljud tillskrivs effekter som lokalt ökad temperatur som i sin tur leder till ökad elasticitet i mjukdelar. Den andra effekten är ökad vävnadsregeneration, vilken således kan ge ett snabbare läkningsförlopp.

Laser är en smärtfri och i det närmast riskfri metod att behandla olika typer av smärt tillstånd i kroppen. Den är antiflamatorisk och sår läkande. Idag är laser behandlingen klinisk bevisad i mängder av forskning. Eftersom laserljuset stimulerar på cellnivå så är indikationerna många. Bland de sjukdomar, skador och problems som kan behandlas med framgång finns naturligtvis smärtor i rörelse apparaten, men även herpes, bältros, vårtor, bensår, hårlöshet, exeme, akne, ärr, tandvärk, bihålsinflamation, ögon inflamation samt nevrologiska mm. Fördelen är naturligtvis laserns possitiva verkan på en stor mängd fysiska problem med ett stor plus i kanten är också avsaknaden av farliga biverkningar. En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus.

Idrotts massage
En muskel består av muskelfibrer och bindväv. Bindväven i muskeln förkortas vid träning. Det är därför viktigt med stretching efter avslutat träningspass för att återställa bindväven till normal längd. Efter och mellan träningspassen kan man med fördel hjälpa muskeln att återför sin normallängd med töj/massage behandlingar. En trött muskel skadas lättare än en utvilad. Regelbundna behandlingar ökar muskelns ämnesomsättning och ger en avslappnande effekt på spänd muskelatur vilket leder till att muskelns återhämtning påskyndas och risken för skador minskar och möjliggör en intensivare träning. Massage har gynnsam effekt på muskelns återhämtning efter en skada precis på samma sätt som den har positiv effekt efter intensiv träning.

Näringsterapi
Ohälsa och sjukdom kan orsakas eller försämras av brist på vitamin och mineraler. Näringsterapi innebär att man arbetar terapeutiskt med näring och näringstillskott med hänsyn till obalansen och symtom. Att få råd och stöd från näringsterapeut att lägga om sina kostvanor för den som drabbats av sjukdomar som bland annat diabetes, allergier och högt blodtryck/kolesterol, är ett sätt att ta hand om och vårda sig själv.

Kroppsbalansering
Grunden i kroppsbalansering är att man testar från vilken muskel som är svaga respektive starka. En avvikelse från en normal kroppshållningen kan vara första tecken på ett problem. Några av musklerna anses ha samband med vissa organsystem, då de tillhör samma lymfkärl eller akupunkturmeridian. Genom att behandla musklerna söker man behandla även andra aspekter av kroppen. En svag muskel stärks t.ex. genom att arbeta direkt med muskeln, att hålla på akupunkturpunkter (akupressue). Att dra med fingrarna längs meridianer, att massera neovroslymfatiska reflexpunkter att hålla lätt på nervrolaskulära punkter som är reflexpunkter för blodcirkulationen m.m. Testing och rättning av de svaga musklerna sker i en viss ordning enligt den kinesiska femelementteorin och s.k. organklockan.  kropps balanseringen är en form av energi balanseringen som syftar till att hjälpa kroppen till självhjälp.

Rörlighetsträning
Hjälp till självhjälp, ökar flexibiliteten i muskler och leder, minskar spänningar och värk, korrigerar felaktig kroppshållning, påverkar inre organ positivt och gör det lättare att slappna av

Kinesiologi
Ordet kinesiologi kommer ifrån grekiskan och betyder ”rörelse – lära”. kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av komplementärmedicinen och naturläkekonsten som kombinerar modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära på ett unikt sätt med urgamla kinesiskt akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Genom att testa spänningen i en muskel kan man relativt snabbt få en bild av var blockeringarna finns. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerver och energisystemet. Kinesiologen använder sig av muskeltestning för att hitta obalans, spänningar och blockeringar i kroppen. Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endorkina körtlar, akupungturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppen.    

Muskulär imbalans
När två muskler som utför motsatta rörelser över en led av olika styrka uppstår muskulär imbalans. Ojämn styrka i musklerna och orsakar snedbelastning i leden, vilket i framtiden leder till komplikationer. Det finns flera orsaker till varför detta problem uppstår. Om man inte åtgärdar den muskulära imbalansen kommer kroppen att kompensera för detta. Det innebär att den rörelse en viss muskel har som uppgift att göra får tas över någon annan muskel. Eftersom den nya muskeln inte är anpassad för den rörelsen kommer även den snabbt att bli överbelastad. Då kommer kroppen att försöka kompensera ännu mer. Till slut finns det inga fler kompensationsmöjligheter. Ofta tar läkningsprocessen lång tid om det nått detta stadium. Om man istället kommer under rätt behandling när man börjar känna av de första symptomen klarar man sig undan mycket lindrigt.

Komplementärmedicin
Komplementärmedicinska behandlingar balanserar kroppen och ger effekter som verkar på flera nivåer. Läkning av skador, stimulans, smärttröskeln sänks Komplementärmedicin innefattas av många olika behandlingsmetoder som syftar till att stimulera kroppens naturliga förmåga till hälsa, avslappning och självläkning vid t.ex. stress. Vissa behandlingar är rent kroppsliga, andra arbetar med olika kosttillskott eller med mentala och känslomässiga tekniker, ofta används de i kombination med varandra. Skälen till att många idag väljer Komplementärmedicinska behandlingar kan vara olika, man kanske inte har blivit hjälpt av den vanliga sjukvården och vill prova ett annat alternativ. Man kanske av någon anledning inte vill eller kan använda sig konventionella läkemedel eller helt enkelt att man uppskattar att träffa en terapeut i sin process för att må och fungera bättre. I många fall finns en önskan om att lära sig att vårda sin kropp för att förebygga ohälsa och framtida problem. En komplementtär medicinsk terapeut har ett förhållningssätt som handlar om helhet och sammanhang. Det är inte bara ett symtom som behandlas, utan hela människan med kropp och själ.

Zonterapi
Fot zonterapi bygger på ett samband mellan olika zoner på fötter och olika delar av kroppen. Genom massage på dessa zoner försöker man upptäcka och behandla olika störningar. Genom att med tryck eller massage behandla respektive område på foten söker man motsvarande område av kroppen. Blockeringar i energin kan brytas ner genom behandlingar av reflexpunkter och energin kan brytas ner genom behandling av varje punkt, och energin kan åter flöda fritt.

Rådgivning
Undervisning i stretchning, ergonomi, träningsråd, hänvisning till andra specialister.

Artikulering
Separationsteknik för att sära på ledytor i kroppens större leder såsom axel, armbåge, höft och knä och du får tillbaka de normala glid- och rullningsrörelserna.

Kvarnringens kroppshälsa Krångestad Nykvarn 583 60 Gammalkil Östergötland Telefon 0708 - 83 12 12 Mail. ring@kvarnringens.se